Voor dat extra steuntje, en soms een zetje, in de rug

Test hoogsensitiviteit van kinderen

Is je kind hoog sensitief? Een vragenlijst voor ouders

Beantwoord de vragen zo goed als je kunt. Antwoord met `ja' als het in ieder geval enigszins voor jouw kind opgaat of gedurende een aanzienlijke periode in het verleden opging. Antwoord met `nee' als het niet speciaal of helemaal niet opgaat voor jouw kind.

Mijn kind...

nr. Vraag Ja Nee
1 schrikt snel.
2 heeft last van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes tegen zijn/haar huid.
3 houdt over het algemeen niet van grote verrassingen.
4 leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan van strenge straf.
5 lijkt mijn gedachten te kunnen lezen.
6 ruikt elk vreemd geurtje.
7 gebruikt moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd.
8 heeft een scherpzinnig gevoel voor humor.
9 lijkt zeer intuïtief.
10 is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag.
11 heeft moeite met grote veranderingen.
12 wil zich verkleden als zijn/haar kleren nat of zanderig zijn geworden.
13 stelt veel vragen.
14 is een perfectionist.
15 heeft oog voor het verdriet van anderen.
16 houdt meer van rustige spelletjes.
17 stelt diepzinnige, beschouwende vragen.
18 is zeer gevoelig voor pijn.
19 kan slecht tegen een luidruchtige omgeving.
20 heeft oog voor detail (iets dat van plaats is veranderd, een verandering in iemands uiterlijk e.d.).
21 kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te klimmen.
22 presteert het best wanneer er geen vreemden bij zijn.
23 beleeft de dingen intensief.
Bron: Elaine N. Aron Het hoog sensitieve kind, uitgeverij archipel, 2004